Wednesday, June 12, 2024 TNT Uncategorized No comments
Last weekend, TNT Towers Basket and Tønsberg hosted the first ever Norway Get Recruited Showcase. Seventeen players came to town with ambitions to make their dreams come true. Get Recruited is a project that aims to provide a resource for college coaches to see and discover top basketball talent in Europe in a more practical way. After a two-day showcase, three players were selected as Stand Outs, one of whom was a TNT Basket product, Benjamin Fisher, who last season played in the Kongsberg Minors in BLNO.
Monday, June 10, 2024 TNT Uncategorized No comments
A while ago, the recent Daglig Leder and 1M coach, Selma Delibasic, communicated that she will not be back with the club next season. Since then, the motion was set in progress and today we can announce that we have found what we think is the perfect match for TNT Basket Klubb in the future Daglig Leder Jakob Bremann. Jakob comes to TNT from Copenhagen, Denmark with his last club address being Gladsaxe Basketball Club. Welcome to TNT!
Tuesday, May 07, 2024 TNT Uncategorized No comments
En klubbkveld er en sosial kveld for alle spillere over 13 år, foreldre, foresatte, trenere, dommere, styret og andre som er interessert i klubbens utvikling. Målet er at deltagerne skal bli kjent med hverandre på tvers av lag osv. i klubben. Alle som deltar får være med å påvirke klubbens fokusområder fremover. Det vi gjør er å begynne med et startmøte. Kort forklart er et startmøte en klubbkveld der en aktivitetskonsulent fra NBBF og alle involverte (spillere, foreldre, trenere, ledere osv) fra TNT møtes og idèmyldrer rundt klubben og klubbens aktiviteter. Vi går gjennom nå-situasjonen og i en åpen prosess finner vi ut hva vi ønsker med klubben videre, hva vi skal fokusere på, for så å lage noen fremdriftsplaner for tiltakene som blir prioritert. Det er en sosial kveld med servering av pizza og brus hvor vi blir bedre kjent med hverandre og vi kommer til å jobbe en del i grupper. Av erfaring fra andre klubber har det vært en givende kveld for alle som deltar. Spillerne pleier ofte å overraske med gode idèer og planer de har lyst til å gjennomføre, f.eks soiale tiltak for alle i klubben eller liknende. I tillegg får vi bidratt til videre god kontakt mellom forbund og klubb. Forbundet får en innsikt i klubbens status og mål, men klubben drar nytte av NBBFs kompetanse og muligheter. Påmelding i Spond innen mandag 13.mai kl 08:00 på grunn av bestilling av pizza.