Kontigenter

Medlemskontingent, treningsavgift, kampavgift og lisens – sesongen 2023/2024Klassetrinn 2023/2024Medlemskontingent 2024Treningsavgift 2023-2024Kampavgift 2023-2024Totalt TNT avgifterLisens til NBBFTNT + Lisens 2023-2024
EB U8 (2016/17)1. – 3. klasse32717000200002000
EB U10 (2014/2015)4. – 5. klasse32717000200002000
EB U13 (2012/2013)6. klasse32717000200002000
U14 (2010)7. klasse3271700100030005603560
U15 (2009)8. klasse3271700100030009803980
U16 (2008)9. klasse3271700100030009803980
U17 (2007)10. klasse3271700100030009803980
U18 (2006)1. VGS3271700100030009803980
U19 (2005/2004)2. – 3. VGS3271700100030009803980
Senior (2003 og eldre)Over 20 år32717001000300012994299
FiremenOver the top3277000100001000
Støttemedlemmer, funksjonærer, medlemmer som ikke er aktive på lag, som vil opprettholde sitt medlemskap.127001000100
Åpen Hall – medlemmer som kun benytter seg av Åpen Hall tilbudet.127001000100
* Medlemskontingent gjelder for kalenderåret 1/1 – 31/12
* Treningsavgift og kampavgift gjelder for skoleåret 1/8 – 31/7 og blir fakturert sept/okt.
* Alle som melder seg inn etter nyttår, betaler 1/2 kontingent.
* Merk at spillere som fyller 13 år etter sesongslutt og derfor ikke har betalt lisens, vil ikke være forsikret dersom spiller skader seg i forbindelse med trening.