Lisensbetaling

Alle som deltar i seriespill, må løse lisens fra den dagen de fyller 13 år.

Lisensen er obligatorisk og må være betalt før første seriekamp spilles.

Lisensen er en avgift til NBBF (Norges Basketball Forbund), og dekker kostnader til spillerutvikling, landslagene, klubbutvikling, trenerutvikling, nasjonale turneringer, daglig drift og alt som må til for å videreutvikle Norsk basket.

Den viktigste delen av lisensen er en forsikringsordning som dekker eventuelle skader som oppstår i kamp eller organisert trening gjennom klubb, region eller forbund.

Hvis det oppstår skader som bør/skal rapporteres til NBBF / forsikringsselskap, gjøres dette enkelt i appen: Min Basket

LISENSSATSER FOR SESONGEN 2022/2023:

  • U13: Trenger lisens kun fra den dagen de fyller 13 år kr 560,-
  • U14-U19: Spillere født 2004 – 2009 kr 980,-
  • Senior: Spillere født før 1.1.2004 Kr 1299,-

TNT Basket klargjør alle lisenser, og du finner betaling i Min Basket appen – eller at den blir sendt ut via e-post.

Betales lisensen via Min Basket appen, blir den registrert med det samme, og du er spille berettiget umiddelbart.

Betales lisensen via giro / utsendt e-post – kan det ta noen dager før lisensen blir registrert og du blir spille berettiget.

Slik gjør du det:

De som har innlogging/brukernavn i minidrett / Min Basket

– logg inn i Min Basket appen med spillerens brukernavn og passord. (Bruk glemt brukernavn/passord om du ikke husker det)

– trykk på profil (piktogram av en person)

– Lisenser

– trykk på lisens -velg lisens – betal.

De som ikke har innlogging i minidrett / Min Basket:

– www.minidrett.no

– Ny bruker

Dere skal lage en Ny bruker på spilleren, ikke på foreldre/foresatte, da spilleren trenger sitt eget brukernavn for å logge seg inn i appen Min Basket.

OBS!! Har du ikke spillerens telefon når du oppretter Ny bruker, skriv inn ditt mobilnummer, for du får en kode som må aktiveres.

Når dere har fått aktivert brukeren, gå da inn og endre telefonnummer til spillerens nummer.

Logg så på i Min Basket appen – og betal lisensen.

Når spilleren er på kamp, og blir spurt om å fremlegge lisenskort, er det da bare å gå inn i appen Min Basket – lisens og vise lisenskortet.

Hvis du sliter med å få til dette, finner ikke lisensen eller noe annet som ikke “virker”, ring til NIF support tlf: 21 02 90 90, trykk 2, trykk 2, og vent på svar. Så vil dere få den hjelpen dere trenger.

Finner du ikke lisensen i Min Basket appen – etter at du har logget inn – send en e-post til post@tntbasket.no, så ordner vi det.