TNT Towers har gleden av å invitere til klubbkveld 🏀

En klubbkveld er en sosial kveld for alle spillere over 13 år, foreldre, foresatte, trenere, dommere, styret og andre som er interessert i klubbens utvikling. Målet er at deltagerne skal bli kjent med hverandre på tvers av lag osv. i klubben. Alle som deltar får være med å påvirke klubbens fokusområder fremover.

Det vi gjør er å begynne med et startmøte. Kort forklart er et startmøte en klubbkveld der en aktivitetskonsulent fra NBBF og alle involverte (spillere, foreldre, trenere, ledere osv) fra TNT møtes og idèmyldrer rundt klubben og klubbens aktiviteter. Vi går gjennom nå-situasjonen og i en åpen prosess finner vi ut hva vi ønsker med klubben videre, hva vi skal fokusere på, for så å lage noen fremdriftsplaner for tiltakene som blir prioritert. Det er en sosial kveld med servering av pizza og brus hvor vi blir bedre kjent med hverandre og vi kommer til å jobbe en del i grupper.

Av erfaring fra andre klubber har det vært en givende kveld for alle som deltar. Spillerne pleier ofte å overraske med gode idèer og planer de har lyst til å gjennomføre, f.eks soiale tiltak for alle i klubben eller liknende. I tillegg får vi bidratt til videre god kontakt mellom forbund og klubb. Forbundet får en innsikt i klubbens status og mål, men klubben drar nytte av NBBFs kompetanse og muligheter.

Påmelding i Spond innen mandag 13.mai kl 08:00 på grunn av bestilling av pizza.