PÅMINNELSE!!! Ekstraordinaert Årsmøte TNT Basket 23.11. 2023

Just a reminder for the information sent to you in Spond a while ago. Alle som har vært medlem av TNT Basket i minst én måned, fyller minst 15 år det kalenderåret årsmøtet avholdes, og har oppfylt sine økonomiske forpliktelser til TNT Basket, har stemmerett. Meeting is in Eikhallen 19 – 19.30.