Innkalling til Årsmøte TNT basket 

Eikhallen: Tirsdag  19.mars 2024  kl. 17.00 – 19:00  

Agenda:  

  1. Godkjenning av innkalling  
  1. Valg av ordstyrer og referent, Signatur av protokoll 2 stk 
  1. Styrets beretning sesongen 2023  
  1. Regnskap 2023 
  1. Fastsette medlemskontingent 2025  
  1. Fastsette treningskontingent 2024 
  1. Innkomne forslag/saker 
  1. Budsjett 2024 
  1. Valg 

Forslag til saker sendes på e-post til post@tntbasket innen 14.mars kl:1200